Thursday, April 9

નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટીનું બીએસસીનું કંગાળ પરિણામ !

જૂનાગઢની નવરચિત ભકતકવિ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટી દ્વારા ગત નવેમ્બર માસમાં લેવાયેલી સેમેસ્ટર-૧ની પરીક્ષા પૈકી બીએસસીનું ૧૦.ર૪ ટકા અને બીકોમનું ૧પ.૯૬ ટકા પરિણામ આવતાં આટલાં કંગાળ પરિણામનાં કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ જગતમાં પણ સોંપો પડી ગયો છે.

Leave A Reply