આવતીકાલે રામનવમીની ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનો જન્મોત્સવ ઉજવાશે અને ઠેર-ઠેર શોભાયાત્રા યોજાશે.

Leave A Reply