જૂનાગઢમાં રામનવમીની ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં આજે રામનવમીની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને ઠેર-ઠેર શોભાયાત્રા સહિતનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતાં.

Leave A Reply