દેશની ટોપ ૧૦૦ કોલેજમાં બહાઉદ્દીન સાયન્સ કોલેજને સ્થાન મળ્યું

દેશની ટોપ ૧૦૦ કોલેજમાં જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન સાયન્સ કોલેજને સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે જેને કારણે શિક્ષણપ્રેમીઓમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

Leave A Reply