Saturday, September 21

જૂનાગઢનાં નરસિંહ સરોવરમાં સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું

જૂનાગઢ શહેરનાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં શેવાળનો ઉપદ્રવ વધી જતાં મહાનરગપાલિકા તંત્ર દ્વારા સફાઈ અભીયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે

Leave A Reply