આજે ચૈત્રી અમાસના દિવસે પિતૃની તર્પણવિધીના કાર્યક્રમો યોજાયા

આજે ચૈત્રી અમાસના દિવસે જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર પિતૃતર્પણના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. અને પિતૃના મોક્ષાર્થે ભાવિકોએ અને શ્રધ્ધાવાનોએ પ્રાર્થના કરી હતી.

Leave A Reply