Saturday, December 7

જૂનાગઢમાં રસ્તાનાં ખોદાણ સામે લોકોનો રોષ

જૂનાગઢ શહેરમાં છેલ્લાં બે વર્ષમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા કેબલીંગ નાખવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને છેલ્લાં એક વર્ષથી તો જાણે આ કામ પુરૂં થતું ન હોય તેવી Âસ્થતિ સર્જાઈ છે વારંવાર થતાં રસ્તા ખોદાણનાં કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે

Leave A Reply