જૂનાગઢમાં ગાયોને પ૦૦૦ લિટર ગોળનું સરબત પિવડાવી ગૌમાતાની સેવા કરાઈ

જૂનાગઢનાં સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ યુવા સંગઠનનાં કાર્યકતાઓએ ભગવાન પરશુરામ જયંતિની ઉજવણીનાં ભાગરૂપે ગઈકાલે દુબડી પ્લોટ ખાતે આવેલી ગૌશાળામાં રહેતી ગાયોને પ૦૦૦ લીટર ગોળનું સરબત પીવડાવી ગાય માતાની સેવા કરી હતી

Leave A Reply