Monday, June 24

જૂનાગઢમાં સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા મંડળ દ્વારા સત્યનારાયણની કથાનું આયોજન

જૂનાગઢમાં બ્રહ્મ સમાજની મહિલાઓ માટે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા મંડળ દ્વારા તા.૧૦ મેનાં બપોરનાં ૩ કલાકે ગિરનારા બ્રહ્મપુરી ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાશે તેમ એક યાદીમાં જણાવેલ છે

Leave A Reply