જૂનાગઢ બસ સ્ટેશનમાં મુસાફરોને સરબતનું કરાયું વિતરણ

જૂનાગઢ એસટી વિભાગમાં આહિર સંગઠન દ્વારા બસ સ્ટેશનમાં મુસાફરોને પાણી અને સરબત વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આયોજકોએ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.

Leave A Reply