ગીરમાં વન્યજીવો ઉપર નજર રાખવા પ૦ થી વધુ કેમેરા ગોઠવાશે

ગીરનાં મોટાભાગનાં પ્રવેશ દ્વારો ઉપર સીસીટીવી કેમેરાઓ લગાડયા બાદ વન વિભાગ દ્વારા નેશનલ પાર્કનાં જંગલ વિસ્તારમાં દરેક વન્યજીવોની હિલચાલ ઉપર નજર રાખવા માટે પ૦ થી વધુ કેમેરા ગોઠવાયા છે.

Leave A Reply