વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગંગારામૈયા મંદિરમાં દર્શન કર્યાં

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શ્રીલંકાનાં પ્રવાસ દરમ્યાન કોલંબો ખાતે આવેલ ગંગારામૈયા મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

Leave A Reply