જૂનાગઢમાં આર્યસમાજ દ્વારા સમરકેમ્પ યોજાયો

જૂનાગઢમાં આર્યવિરદળ આર્ય સમાજ દ્વારા સ્પેશ્યલ યુવા સમરકેમ્પનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે આ કેમ્પ આગામી તા.ર૧ મે સુધી યોજાશે

Leave A Reply