ધોરણ ૧૦ નું ર૯ મીએ પરિણામ જાહેર થશે

ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ માસમાં લેવામાં આવેલી ધોરણ-૧૦ની પરિક્ષાનું પરિણામ આગામી તા.ર૯નાં રોજ જાહેર કરવામાં આવશે આ પરિણામને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ઉતેજના જાવા મળી રહી છે. ધોરણ-૧૦ બોર્ડની પરીક્ષા ૧૦ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આપી હતી.

Leave A Reply