મંગલધામ વિસ્તારમાં બીએસએનએલનાં ર૦૦ ફોન એક અઠવાડિયાથી બંધ

જૂનાગઢ શહેરનાં મંગલધામ વિસ્તારમાં પ્રિ-મોન્સુન કામગીરી અંતર્ગત કોર્પોરેશન દ્વારા જેસીબી વડે થયેલ આ કામગીરી દરમ્યાન બીએસએનએલનો ર૦૦ પેરનો કેબલ કપાય જતાં આ વિસ્તારમાં છેલ્લાં એક અઠવાડિયાથી ટેલિફોન મુંગા બની ગયા છે આ બાબતે રજુઆતો કરવામાં આવી છે અને તત્કાલ કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરાઈ છે.

Leave A Reply