વિસાવદર તાલુકાનાં ૭૪ ગામનાં સરપંચોની ચુંટણી બહિષ્કારની ચિમકી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગ્રામપંચાયતોનાં સરપંચોને આપવામાં આવેલી સતામાં કાપ મુકાવામાં આવ્યો હતો તેની સાથે તલાટી મંત્રીઓની સહીઓ ફરજીયાત બનાવવામાં આવતાં તેની સામે વિસાવદર તાલુકાનાં ૭૪ ગામનાં સરપંચોએ ધારાસભાની ચુંટણીનાં બહિષ્કારની ચિમકી આપી છે.

Leave A Reply