Saturday, December 7

તાલાલામાં કેસરકેરીનાં ઉત્પાદકો માટે ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રનું કાલે લોકાર્પણ

રાજયનાં બાગાયત વિભાગ દ્વારા ઈઝરાયેલ સરકારનાં ટેકનીકલ સહયોગથી તાલાલા શહેરમાં નિર્માણ થયેલ આંબા પાકનાં ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રનું આવીતકાલે કેન્દ્રનાં કૃષિ અને ખેડુત કલ્યાણ મંત્રી પરસોતમભાઈ રૂપાલાનાં અધ્યક્ષસ્થાને યોજાનાર આ કાર્યક્રમમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

Leave A Reply