૧ જુલાઈથી મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન હાથ ધરાશે

ગુજરાત વિધાનસભાની આગામી ચુંટણીને ધ્યાને લઈ જૂનાગઢ જીલ્લામાં મતદાર યાદી સુધારણા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે અને ૧ જુલાઈથી ૩૧ જુલાઈ સુધી આ કાર્યક્રમ યોજાશે અને રપ જુલાઈનાં રોજ આખરી મતદાર યાદી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.

Leave A Reply