જૂનાગઢમાં વિશ્વ યોગદિનની ઉજવણી માટે તૈયારી

જૂનાગઢ જીલ્લામાં વિશ્વ યોગ દિવસની થનારી ઉજવણી અંતર્ગત તડમાર તૈયારી હાથ ધરાઈ છે આગામી બુધવારે ૧પ૬૯ સ્થળોએ એક સાથે બે લાખથી વધુ લોકો યોગનાં કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે.

Leave A Reply