Wednesday, April 1

જૂનાગઢ શહેરી વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ

જૂનાગઢની શહેરી વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં આજે શાળા પ્રવેશોત્સવ તેમજ કન્યા કેળવણી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે. જીલ્લાની શહેરી વિસ્તારની શાળાઓમાં ર૪ જુન સુધી આ કાર્યક્રમ યોજાશે.

Leave A Reply