જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસતંત્રમાં ૩૦ જુનથી ૩ પીએસઆઈ અને ૩૪ પોલીસ કર્મચારીઓ નિવૃત થશે

જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસતંત્રમાં ફરજ બજાવતાં ૩ પીએસઆઈ અને ૩૪ પોલીસ કર્મચારીઓ આવતીકાલ તા.૩૦ જુનથી વયમર્યાદાનાં કારણે નિવૃત થઈ રહ્યાં છે.

Leave A Reply