Monday, May 20

જયાપાવર્તી વ્રતનો આજથી પ્રારંભ

કુંવારીકાઓ માટેના જયા પાર્વતી વ્રતનો આજથી પ્રારંભ કરવામાં આવેલ છે. દેવ મંદીરોમાં વ્રત રાખનાર બહેનો દ્વારા પૂજનવિધિ કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ આગામી મંગળવારે જાગરણ કરવામાં આવશે.

Leave A Reply