Monday, May 20

નરસિંહ મહેતાં તળાવની સફાઈ હાથ ધરાઈ

જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં તળાવમાં ફરી એકવાર સફાઈની કામગીરી ગઈકાલે હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તળાવમાંથી કચરો અને ગંદકી દુર કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

Leave A Reply