મેધરાજાની અમી કૃપાનાં પગલે જૂનાગઢ શહેરને પીવાનું પાણી પુરૂં પાડતા ડેમોમાં નવા નીરથી સપાટી વધી રહી છે

જૂનાગઢ સહિત સોરઠ પંથકમાં બુધવારે તેમજ ગુરૂવારે સાંજના સમયે મેઘરાજા મનમુકીને વરસતાં અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પ્રસરી ગયા હતા. તેમજ નદી-નાળાં-ડેમ અને તળાવોમાં પણ પાણીની આવક વધી હતી.

Leave A Reply