સૌરાષ્ટ્રનાં રર ડેમોમાં પાણીની ભરપુર આવક

છેલ્લાં એક અઠવાડિયા થયાં વરસી રહેલાં મેઘરાજાનાં પગલે સૌરાષ્ટ્રનાં બાવન પૈકી બાવીસ જેટલાં ડેમોમાં નવા પાણીની ભરપુર આવક આવતાં આ ડેમો છલોછલ ભરાયા છે.

Leave A Reply