વાદળછાયાં વાતાવરણ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

છેલ્લાં બે દિવસ થયાં જૂનાગઢ સહિત સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયાં વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદનાં હળવાં ઝાપટાં પડી રહ્યાં છે ત્યારે આજે ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.

Leave A Reply