Tuesday, July 16

જૂનાગઢનાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં બોટીંગની મજા લોકો માણી શકશે

જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં ટુંક સમયમાં જ બોટીંગની સેવા શરૂ કરવામાં આવનાર છે સવારે ૯ થી રાત્રીનાં ૧૧ સુધી લોકો બોટીંગની મજા માણી શકશે.

Leave A Reply