જૂનાગઢમાં પાર્ટીપ્લોટોમાં યોજાયેલા રાસોત્સવએ જમાવટ કરી

જૂનાગઢ શહેરનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્ઞાતિ-સમાજા દ્વારા યોજાયેલાં રાસોત્સવનો કાર્યક્રમ જમાવટ કરી રહેલ છે. આધુનિક વાંજિત્રોનાં સથવારે રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલી રહી છે અને ખેલૈયાઓ મનમુકીને રમી રહ્યાં છે.

Leave A Reply