Tuesday, July 23

આજે દામોદરકુંડમાં ભરાશે નવા નીર

પરિક્રમા પૂર્ણ થયા બાદ સતત ૧૧ દિવસ સુધી સ્વચ્છતાં અભિયાન હાથ ધરાયું છે અને ભવનાથ ચોખ્ખું થયું છે ત્યારે આજે દામોદરકુંડમાં નવા નીરથી ભરી દેવામાં આવશે.

Leave A Reply