ઠંડીમાં ઘટાડો – રાહત

જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં છેલ્લાં એક અઠવાડિયાથી ઠંડીનું કાતિલ મોજું પ્રસરી ગયું હતું અને ગઈકાલથી ઠંડીમાં ઘટાડો થતાં લોકોએ રાહત અનુભવી છે.

Leave A Reply