Thursday, August 22

રાજયકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા જાન્યુઆરીમાં યોજાશે

જૂનાગઢમાં ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા દરવર્ષે યોજાઈ છે ત્યારે યુવાનોમાં સાહસ અને શોર્ય જગાડનારી ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા રાજયકક્ષાની જાન્યુઆરી માસમાં યોજાશે અને ર૦ ડિસેમ્બર સુધીમાં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવા જીલ્લા રમત-ગમત અધિકારીની યાદીમાં જણાવેલ છે.

Leave A Reply