જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં ઠંડીનો ચમકારો

ધાબળીયું વાતાવરણ દુર થયા બાદ જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં ઠંડીમાં વધારો-ઘટાડો થયા રહે છે અને ફુલગુલાબી ઠંડીનો દૌર ચાલી રહ્યો છે.

Leave A Reply