મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રનાં પાંચ શહેરમાં હિંસા

નવા વર્ષમાં મહારાષ્ટ્ર જાતીય હિંસામાં ભડકે બળ્યું છે અને સોમવારે પૂણે પાસે ભીમા-કોરેગાંવની લડાઈની ર૦૦મી વર્ષી ઉપર યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં બે જુથોની હિંસામાં ૧ યુવાનનું મોત થયું હતું અને ત્યારબાદ પાંચ શહેરોમાં હિંસા ભડકી ઉઠી છે.

Leave A Reply