લઘુતમ તાપમાનમાં વધારો થતાં ઠંડી ઘટી

જૂનાગઢ શહેરમાં ઠંડીનો દૌર ચાલી રહ્યો છે ત્યારે લઘુતમ તાપમાનમાં ૧.પ ડિગ્રીનો વધારો થતાં ઠંડી ઘટી છે અને લોકોએ રાહતનો દમ લીધો છે.

Leave A Reply