જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં લીફટની સેવા કાર્યરત બની

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા કચેરી ખાતે ગઈકાલે લીફટની વધારાની સુવિધા કાર્યરત કરવામાં આવી છે મેયર આદ્યશકિતબેન મજમુદાર, કમિશ્નર વી.જે.રાજપુત, સ્થાયી સમિતિનાં ચેરમેન નિલેશભાઈ ધુલેશીયા સહિતનાં મહાનુભાવો ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

Leave A Reply