Wednesday, July 17

નરસિંહ સરોવરમાં બોટમાં બેસીને વિવિધ દિવસની ઉજવણી કરી શકાશે

જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરમાં બોટીંગ ઉપરાંત નાની પાર્ટી પણ કરી શકાય તેવી સુવિધા ઉભી કરવામાં આવનાર છે અને બોટમાં બેસીને જ જન્મદિવસ, લગ્નદિવસની પણ ઉજવણી થઈ શકે તેવું આયોજન કરવામાં આવી રહેલ છે.

Leave A Reply