Tuesday, September 17

રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં તા.૭મી મેથી વેકેશન

ગુજરાતની તમામ પ્રાથમિક શાળામાં ઉનાળું વેકેશનનાં સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આગામી તા.૭મી મેથી હવે ઉનાળું વેકેશન પડશે અને શાળાઓ પ જુનને બદલે ૧૧મી જુનથી ફરી શરૂ થશે.

Leave A Reply