સૌરાષ્ટ્રમાં ભર ઉનાળે માવઠું કરાનો વરસાદ

સૌરાષ્ટ્રનાં કેટલાંક વિસ્તારોમાં શનિવારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડયાં બાદ સતત બીજા દિવસે વિવિધ જીલ્લાઓમાં કરાઓનો વરસાદ પણ પડયો હતો અને ભારે પવન ફુંકાયો હતો.

Leave A Reply