Wednesday, January 29

સુપ્રિમકોર્ટમાં પહેલી મે થી મહિલા વકીલોનાં બાળકો માટે ઘોડીયા ઘર

સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહેલી મે થી મહિલા વકીલોનાં બાળકો માટે ઘોડીયા ઘર રાખવામાં આવશે. સવારે ૧૦ થી સાંજે પ સુધી બાળકો કોર્ટમાં રાખી શકાશે. સુપ્રિમ કોર્ટને ક્રેચ માટે રૂ.રપ૦૦ ચુકવાશે. પુત્રીનાં ઉછેરનાં કારણે મહિલા વકિલોને મુશ્કેલી પડી રહી હોય જેને કારણે સુપ્રિમ કોર્ટ પરિસરમાં ક્રેચ માટે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવનાર છે.

Leave A Reply