Sunday, November 17

તાલાલા પંથકમાં હેરીટેજ ટ્રેન પ્રોજેકટની હિલચાલથી વિરોધ ઉઠયો

તાલાલા પંથકમાં મીટરગ્રેજ રેલ્વે લાઈનનું બ્રોડગ્રેજ રૂપાંતરનાં બદલે હેરીટેજ ટ્રેન પ્રોજેકટની હિલચાલથી ભારે વિરોધ ઉઠયો છે.

Leave A Reply