Wednesday, January 22

જૂનાગઢ જીલ્લામાં આ વર્ષે ઉનાળું પાકનું વાવેતર ઓછું થયું

જૂનાગઢ જીલ્લામાં આ વર્ષે ગત વર્ષ કરતાં ઉનાળું પાકનું વાવેતર ૧૬૭૦૩ હેકટરમાં થયું છે ઉનાળું પાકમાં બાજરી, મકાઈ, મગ, તલ, અડદ, જુવાર સહિતનાં પાકોનો સમાવેશ થાય છે.

Leave A Reply