જાેષીપરા ફાટક પાસે સીટીબસ ફસાઈ

જૂનાગઢ શહેરમાં ગઈકાલે જાષીપરા ફાટક પાસે સીટીબસ ફસાઈ ગઈ હતી અને જેને કારણે ટ્રાફિકજામ જેવી Âસ્થતિ સર્જાણી હતી.

Leave A Reply