Wednesday, July 24

જૂનાગઢમાં રાજગોર સમાજનાં સમુહલગ્ન સંપન્ન

ભવનાથ તળેટી ખાતે રાજગોર બ્રાહ્મણ યુવક મંડળ દ્વારા સમુહલગ્ન અને યજ્ઞોપવિત સંસ્કારનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. સનાતન ધર્મશાળા ખાતે યોજાયેલાં આ પ્રસંગે નવ દંપતિઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડયા હતાં જયારે પ બટુકોએ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર ધારણ કર્યા હતા. આ તકે સંતો ખાસ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

Leave A Reply