Thursday, April 9

ધોરણ-૧૦નું પરિણામ જાહેર થતાં જ ધોરણ-૧૧ની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો થયો પ્રારંભ

માર્ચ-ર૦૧૭માં લેવાયેલી ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષાનું પરિણામ ગઈકાલે જાહેર થયા બાદ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનું સરેરાશ પરિણામ ૭૦ ટકા જેવું રહ્યું છે અને આજથી જ ધોરણ-૧૧ની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થયો છે.

Leave A Reply