Wednesday, January 22

જૂનાગઢની સીવીલ હોસ્પીટલમાં મોટા ભાગનાં તબીબો મોડા આવતાં હોવાની ફરીયાદ

જૂનાગઢ શહેરમાં આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સિવીલ હોÂસ્પટલમાં છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી મોટા ભાગનાં તબીબો મોડા આવતાં હોવાની વ્યાપક ફરીયાદ ઉઠી છે જેનાં પગલે દુર-દુરથી સારવાર લેવા આવતાં દર્દીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે.

Leave A Reply