Tuesday, September 17

જૂનાગઢમાં વરસાદી ડોળ – વાદળો છવાયા

વરસું વરસું… થઈ રહેલાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસતાં નથી અને ગત રવિવારથી આકાશ વાદળોથી છવાયેલું રહે છે આજે પણ સવારથી જ વરસાદી છાંટણાં પડી રહ્યાં છે.

Leave A Reply