Wednesday, July 17

કર્ણાટકમાં ખેડૂતોનું ૩૪ હજાર કરોડનું કરજ માફ કરી દેવાયું

કર્ણાટક સરકારે ગુરૂવારે રાજયનું બજેટ રજુ કર્યુ હતું જેમાં તેણે રાજયનાં ખેડૂતોનું રૂ. ૩૪ હજાર કરોડનું દેવું માફ કરી દીધું છે.

Leave A Reply