જૂનાગઢમાં વરસાદનાં ઝાપટા

જૂનાગઢમાં આજે સવારથી જ મેઘાવી માહોલ સર્જાયો છે અને સવારથી જ હળવાથી ભારે ઝાપટા પડી રહ્યાં છે.

Leave A Reply