ખાનગી કૃષિ કોલેજા બંધ નહીં થાય તો આંદોલન

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખાનગી કૃષિ કોલેજાનાં વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓએ સુત્રોચ્ચાર કરી અને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો.

Leave A Reply