Tuesday, July 16

ગણેશજીની મુર્તિ પાણીમાં ઓગળી જાય તેવી બનાવવા આદેશ

ગણપતિ ઉત્સવને હવે ગણતરીનાં કલાકો રહ્યાં છે ત્યારે મુર્તિ બનાવનારાઓએ ગણેશજીની મુર્તિ પાણીમાં ઓગળી જાય તેવી બનાવવા જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આદેશ કરવામાં આવેલ છે.

Leave A Reply